Pytania i odpowiedzi

INFORMACJE DLA OSÓB ZAPROSZONYCH DO TESTÓW

Rejestracja użytkownika

Rejestracji konta dokonuje użytkownik, proces ten jest krótki – nie powinien trwać dłużej niż kilka minut.

Aktywacja usługi następuje po przeprowadzeniu weryfikacji dodatkowych danych uzupełnionych przez użytkownika (imię, nazwisko, numeru telefonu, adres e-mail, dane karty bankowej). Aktywację usługi potwierdzamy wiadomością e-mail, wysyłaną na podany przez użytkownika adres, wskazany przy rejestracji konta.

Rejestracja jest obecnie możliwa tylko po pobraniu aplikacji mobilnej PGEmobility.pl z jednego ze sklepów: GooglePlay lub AppStore. Aplikację należy zainstalować na urządzeniu mobilnym. Następnie użytkownik powinien dokonać rejestracji konta. W tym celu niezbędne jest podanie: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz wskazanie hasła do logowania. Po potwierdzeniu wskazanych wyżej danych, na wskazany adres e-mail zostanie przesłana wiadomość z linkiem aktywującym konto użytkownika, po kliknięciu przesłanego linku konto zostanie założone.

Po zakończeniu aktywacji konta, użytkownik powinien uzupełnić dane w aplikacji (zakładka „Profil”) dotyczące: wykształcenia, wykonywanego zawodu, adresu zamieszkania, numer PESEL, datę urodzenia, a także dane z prawa jazdy (konieczne jest załączenie zdjęć obu stron prawa jazdy). W dalszej kolejności użytkownik powinien uzupełnić dane dotyczące płatności (umożliwienie pobierania płatności po każdym skorzystaniu z usługi): numer karty płatniczej, termin jej ważności i numer CVV / CVC. Z karty płatniczej zostanie pobrana opłata rejestracyjna – 1 zł, w celu dokonania weryfikacji użytkownika. Po przeprowadzeniu procesu weryfikacji opłata rejestracyjna zostanie zwrócona na kartę płatniczą. Proces weryfikacji może trwać do kilku godzin, a o jego wynikach użytkownik jest informowany e-mailem.

Po potwierdzeniu aktywowania usługi użytkownik może rozpocząć korzystanie z usługi.

PGEmobility to pilotażowo (testowo) uruchomiona wypożyczalnia samochodów napędzanych energią elektryczną. Pilotaż został uruchomiony w Siedlcach. Wypożyczenie pojazdu może być zrealizowane tylko za pomocą aplikacji mobilnej. Zarejestrowani i aktywowani użytkownicy mają możliwość wypożyczenia i zwrotu samochodów w wyznaczonej strefie, widocznej w aplikacji na urządzenia mobilne (telefony lub tablety). Usługa jest płatna, regulamin i cennik świadczonej usługi zostały opublikowane na stronie www.pgemobility.pl.

Samochody:parametry, wyposażenie, sposób korzystania

Po zamknięciu pojazdu (z aplikacji lub pilotem), wyświetlacze na desce rozdzielczej oraz wyświetlacz centralny, działają jeszcze przez około 2-3 minuty.

Po uruchomieniu i wyłączeniu zapłonu (przyciskiem START / STOP) pojawia się krótki dźwięk. Podczas jazdy z niewielkimi prędkościami emiter w samochodzie generuje modulowany dźwięk, który zanika po przekroczeniu 30km/h. Poza powyższymi przypadkami dźwiękami, które słychać w pojazdach są: szum powietrza i dźwięk toczących się opon.

Jazda powinna się odbywać zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym, poruszanie się pojazdami elektrycznymi po pasach przeznaczonych dla autobusów jest dozwolone (art. 148a).

Lewarek zmiany biegów znajduje się na tunelu, leżącym między przednimi fotelami samochodu (podobnie jak w pojazdach spalinowych ze skrzynią ręczną lub automatyczną) przed dźwignią hamulca ręcznego. Skrzynia biegów jest automatyczna, jej pozycja (włączony bieg) jest wyświetlana po prawej stronie od wskazania prędkościomierza. Ustawienia pozycji są następujące (w kolejności od pozycji, gdy dźwignia znajduje się maksymalnie z przodu):

·         „P” – pozycja parkingowa (używana zawsze przed uruchomieniem pojazdu lub po zakończeniu jazdy),

·         „R” – bieg wsteczny, jazda do tyłu,

·         „N” – neutralny (odpowiadający luzowi w skrzyni manualnej),

·         „D” – jazda do przodu.

Informacja o aktualnym ustawieniu trybu jazdy jest widoczna na desce rozdzielczej

Uruchomienie pojazdu:

1)      upewnij się, że dźwignia zmiany biegów jest w pozycji „P”,

2)      wyjmij pilota ze schowka i włóż do slotu umieszczonego na panelu centralnym poniżej panelu do sterowania klimatyzacją,

3)      trzymając prawą nogę na hamulcu naciśnij przycisk START / STOP.

Ruszanie:

1)      trzymając prawą nogę na hamulcu, przesuń dźwignię zmiany biegów do pozycji:

a. „D” jeśli jedziesz do przodu,

b. „R” jeśli jedziesz do tyłu,

2)      Zdejmij prawą nogę z hamulca i naciśnij nią pedał gazu.

Jazda:

1)      operuj jedynie prawą nogą w celu naciskania pedałów gazu i hamulca, lewa noga pozostaje w spoczynku,

Zmiana biegów:

1)      zmiana biegów jest automatyczna,

2)      zmiana biegu jest konieczna jedynie w przypadku zmiany kierunku jazdy (z jazdy do przodu na jazdę do tyłu lub odwrotnie):

a. zatrzymaj pojazd,

b. trzymając naciśnięty pedał hamulca przesuń dźwignię zmiany biegów w odpowiednią pozycję,

c. kontynuuj jazdę w wybranym kierunku.

Zakończenie jazdy:

1)      zatrzymaj pojazd,

2)      trzymając naciśnięty pedał hamulca przesuń dźwignię zmiany biegów w pozycję „P”,

3)      zamknij okna,

4)      wyłącz silnik przyciskiem START / STOP,

5)      wyjmij pilota ze slotu i umieść go w odpowiednim miejscu w schowku.

Każda zmiana na bieg „P” powinna następować tylko po zatrzymaniu pojazdu (z naciśniętym hamulcem), podobnie zmiana z „D” na „R” lub odwrotnie.

zasięg: około 300 km, uzależniony w dużym stopniu od warunków atmosferycznych (przy dużym mrozie może być o połowę mniejszy), wykorzystywanych funkcji (np. klimatyzacja) oraz stylu jazdy kierowcy,

moc silnika: 68 kW (92km),

moment obrotowy (max):  220nM w zakresie 250-2500 obr/min,

skrzynia biegów: automatyczna,

pojemność bagażnika:  338 litrów,

pojemność baterii:  41 kW,

maks. liczba pasażerów:  5,

przyspieszenie do 100 km/h:  13,5 s,

maks. prędkość: 135 km/h (tryb jazdy „zwykłej”) lub 95 km/h (tryb jazdy ekonomicznej),

poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera,

więcej informacji na temat pojazdów można znaleźć na stronach internetowych (producenta oraz branżowych).

Po uruchomieniu pojazdu pojawia się dźwięk, na panelu przed kierownicą wyświetlają się kontrolki (jak w „zwykłym” samochodzie), aktualna prędkość pojazdu (wyświetlana cyfrowo) oraz aktualnie ustawiony bieg. Na desce rozdzielczej pojawia się także informacja (napis) „READY”.

Samochody nie są wyposażone w kluczyki, jest natomiast pilot (karta), który znajduje się w schowku (po stronie pasażera).

Zasady korzystania z usługi

W celu wypożyczenia samochodu należy zarejestrować konto oraz aktywować usługę. Po otrzymaniu potwierdzenia aktywacji usługi należy uruchomić aplikację na telefonie lub tablecie (konieczne jest również włączenie usługi lokalizacji na tym urządzeniu). Następnie użytkownik powinien wskazać na mapie pojazd, który planuje wypożyczyć i dokonać rezerwacji. Po dokonaniu rezerwacji w aplikacji pojawia się informacja dotycząca czasu w jakim należy dotrzeć do samochodu.

Zasady korzystania z usługi

Sposób postępowania jest uzależniony od interpretacji odpowiednich organów: Policja, straż miejska. Jeżeli pojazd zostanie odholowany lub zostanie założona blokada na koło, wówczas opłatami zostanie obciążony ostatni użytkownik, który zamknął samochód. Dodatkowo może zostać naliczona opłata za wskazanie sprawcy wykroczenia.

Nie. Złamanie tego zakazu może skutkować nałożeniem na użytkownika opłaty dodatkowej, opisanej w Regulaminie usługi.

Po rozpoczęciu wypożyczenia użytkownik ma czas na określenie stanu pojazdu (czystość wewnętrzna i zewnętrzna i/lub uszkodzenia, kompletność wyposażenia). Jeżeli samochód nie spełnia oczekiwań, prosimy o dokonanie oceny czystości przed uruchomieniem pojazdu, a następnie zakończenie najmu. Opłaty nie będą naliczone jeżeli w czasie 3 minut od otwarcia samochodu, użytkownik zakończy najem. Wszystkie reklamacje powinny być zgłaszane przez aplikację mobilną lub mailowo na adres: info@pgemobility.pl.

Tak, ale tylko w transporterach przeznaczonych do przewozu zwierząt. Samochody nie są w nie wyposażone.

Parkowanie samochodu w strefach płatnego parkowania odbywa się na zasadach określonych w regulacjach dotyczących tych stref. W strefie płatnego parkowania w Siedlcach, parkowanie pojazdów elektrycznych jest bezpłatne. W przypadku, gdy Użytkownik przemieści się do innego miasta, powinien przestrzegać przepisów i uiszczać opłaty, zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Samochody są wynajmowane jedynie zarejestrowanym użytkownikom. Proces rejestracji może trwać do kilku godzin. Najem odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej, zwykle zajmuje kilka minut i jest uzależniony od dostępności pojazdów oraz odległości między użytkownikiem a samochodem.

Pojazdy można wynajmować i zwracać o dowolnej porze, w obszarze obowiązującej strefy usługi.

Nie został określony minimalny czas najmu. Użytkownik może dokonać najmu pojazdu na czas, na jaki samochód jest mu on potrzebny.

Nie, samochody nie są wyposażone w foteliki do przewożenia dzieci.

Przewóz dzieci jest możliwy zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nie, samochodu nie można przekazać do użytkowania innemu kierowcy. Kolejny kierowca może wypożyczyć samochód, dokonując rezerwacji i rozpoczynając wynajem na własne konto.

Złamanie tego zakazu będzie skutkować naliczeniem opłaty w wysokości określonej w cenniku opłat dodatkowych.

Nie został wprowadzony limit możliwego do przejechania dystansu. Ograniczeniem może być pojemność baterii samochodu. Jeżeli w trakcie wypożyczenia pojazdu użytkownik dokonuje ładowania, to sam musi opłacić należność za naładowanie baterii (z wyjątkiem stacji, których operatorem jest usługodawca – PGE Nowa Energia). W przypadku ładowania baterii samochodu w trakcie najmu, użytkownik ponosi koszty za postój zgodnie z cennikiem usługi.

Nie, zgodnie z regulaminem świadczenia usługi, nie został wprowadzony limit wieku użytkowników, którzy mogą skorzystać z usługi. Warunkiem jest posiadanie ważnych uprawnień do kierowania pojazdami osobowymi, tj. prawa jazdy (kategorii B) oraz karty płatniczej umożliwiającej regulowanie należności przez internet.

W samochodzie nie zostały umieszczone dokumenty: dowód rejestracyjny lub polisa OC. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 października 2018 roku posiadanie tych dokumentów nie jest niezbędne.

Prosimy sprawdzić kolejno czy:

1)      miejsce, w którym się znajduje pojazd, jest oznaczone w aplikacji jako Strefa usługi,

2)      pilot do samochodu został umieszczony w odpowiednim miejscu w schowku (po stronie pasażera),

3)      telefon komórkowy jest w zasięgu sieci (dostępna usługa transmisji danych),

4)      wszystkie drzwi samochodu są zamknięte,

5)      wszystkie okna w samochodzie są zamknięte,

6)      dźwignia zmiany biegów jest ustawiona w pozycji „P”,

jeśli dźwignia zmiany biegów jest ustawiona inaczej – pojawia się komunikat na desce rozdzielczej pojazdu.

W takim przypadku zalecane jest wykonanie następujących czynności: pilot samochodu umieszczony w slocie, noga na pedale hamulca, uruchomienie samochodu przyciskiem start / stop engine, przestawienie lewarka zmiany biegów w pozycję „P”, wyłączenie świateł (o ile były włączone), wyłączenie zapłonu przyciskiem start/ stop, umieszczenie pilota w schowku, zamknięcie drzwi, zakończenie wynajmu przyciskiem w aplikacji mobilnej.

Podczas odbierania pojazdu użytkownik powinien sprawdzić:

A. czy nie ma uszkodzeń:karoserii, szyb, felg, opon, elementów wewnętrznych (np. tapicerka, wyświetlacze).

B. czy w samochodzie znajdują się wszystkie elementy wyposażenia: gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, dywaniki, miotełka ze skrobaczką.

C. czy w schowku jest umieszczony pilot do samochodu.

D. czystość pojazdu zarówno wewnątrz i na zewnątrz.

Uszkodzenia / braki należy zgłaszać poprzez Aplikację mobilną.

Przy zwracaniu pojazdu należy przede wszystkim zwrócić uwagę na następujące elementy:

  • czy w pojeździe (w odpowiednim miejscu) został umieszczony pilot,
  • czy pojazd znajduje się w wyznaczonej strefie usługi,
  • czy wszystkie okna zostały zamknięte,
  • czy został prawidłowo zaparkowany (zgodnie z przepisami ruchu drogowego),
  • czy w miejscu zaparkowania jest dobra jakość sygnału telefonii komórkowej i GPS,
  • czy w miejscu zaparkowania pojazd nie jest narażony na uszkodzenia lub nadmierne zabrudzenia.
  • Parkowanie pojazdów powinno odbywać się w taki sposób, aby nie uniemożliwiać innym użytkownikom korzystania z pojazdów (swoich jak i objętych usługą.

W celu wypożyczenia samochodu należy dokonać rejestracji konta oraz aktywacji usługi. Po otrzymaniu potwierdzenia aktywacji usługi należy uruchomić aplikację na telefonie lub tablecie (konieczne jest również włączenie usługi lokalizacji na tym urządzeniu). Następnie użytkownik powinien wskazać na mapie pojazd, który planuje wypożyczyć i dokonać rezerwacji. Po dokonaniu rezerwacji w aplikacji pojawia się informacja dotycząca czasu w jakim należy dotrzeć do samochodu. prosimy o kontakt na adres: info@pgemobility.pl.

W celu wypożyczenia samochodu należy dokonać rejestracji konta oraz aktywacji usługi. Po otrzymaniu potwierdzenia aktywacji usługi należy uruchomić aplikację na telefonie lub tablecie (konieczne jest również włączenie usługi lokalizacji na tym urządzeniu). Następnie użytkownik powinien wskazać na mapie pojazd, który planuje wypożyczyć i dokonać rezerwacji. Po dokonaniu rezerwacji w aplikacji pojawia się informacja dotycząca czasu w jakim należy dotrzeć do samochodu.

Koszty usługi

Koszt usługi najmu zależy od czasu wypożyczenia oraz pokonanego dystansu. Opłaty są naliczane za kilometr jazdy, minutę jazdy oraz za postój. Aktualny cennik jest dostępny na stronie www.pgemobility.pl

Informacja dotycząca aktualnych cen znajduje się w cenniku usługi dostępnym na stronie www.pgemobility.pl. Aktualne ceny są również widoczne dla Użytkowników, w momencie dokonywania rezerwacji pojazdu.

Sytuacje awaryjne

W pierwszej kolejności należy zaparkować pojazd zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Następnie należy skontaktować się z infolinią pod numerem: 22 344 55 66.

Należy zaparkować pojazd (jeżeli jest to możliwe) zgodnie z przepisami ruchu drogowego, a następnie skontaktować się z infolinią pod numerem: 22 344 55 66.

W razie konieczności należy uruchomić światła awaryjne i ustawić trójkąt ostrzegawczy.

Należy zaparkować pojazd (jeżeli jest to możliwe) zgodnie z przepisami ruchu drogowego, a następnie skontaktować się z infolinią pod numerem: 22 344 55 66.

W razie konieczności należy uruchomić światła awaryjne i ustawić trójkąt ostrzegawczy.

Komunikat prawdopodobnie pojawił się dlatego, że poziom naładowania baterii spadł poniżej wartości uznawanej przez nas za bezpieczną / minimalną. Natychmiast należy przełączyć tryb pracy samochodu w tryb ekonomiczny.

Jeżeli istnieje możliwość dotarcia do Strefy usługi w Siedlcach – prosimy o ekonomiczną jazdę i po dojechaniu do Siedlec zaparkowanie pojazdu, jak najbliżej stacji ładowania. W innym przypadku prosimy o kontakt z infolinią pod numerem 22 344 55 66.

Pojazd jest otwierany po uprzednim dokonaniu rezerwacji w aplikacji mobilnej. Otwarcie samochodu następuje poprzez naciśnięcie przycisku „Otwórz”. Jeżeli użytkownik nie jest w bezpośrednim sąsiedztwie pojazdu, otwarcie nie będzie możliwe.

Nie

Należy zaparkować pojazd (jeżeli jest to możliwe) zgodnie z przepisami ruchu drogowego, a następnie skontaktować się z infolinią pod numerem: 22 344 55 66.

Uszkodzenia i odpowiedzialność

Jeżeli uszkodzenie / zniszczenie pojazdu nastąpiło z winy użytkownika, operator usługi może naliczyć opłatę dodatkową zgodnie z regulaminem usługi. W przypadku gdy uszkodzenie / zniszczenie nastąpiło z powodu umyślnego działania użytkownika lub na skutek rażącego przekroczenia przepisów, użytkownik może zostać obciążony całością kosztów wynikających ze szkód.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić stan osób poszkodowanych i udzielić im pomocy oraz wezwać pogotowie, policję, ewentualnie straż pożarną, a następnie skontaktować się z infolinią pod numerem: 22 344 55 66. Jeśli nie ma osób poszkodowanych, a straty materialne są niewielkie się skontaktuj się z infolinią.

Pozostałe

Ładowanie samochodów w stacjach ładowania należących do PGE Nowa Energia zlokalizowanych Siedlcach jest bezpłatne. Korzystanie z innych stacji ładowania wiąże się z koniecznością uiszczenia należności przez Użytkownika, który wynajął samochód i rozpoczął jego ładowanie.

Pojazd można ładować prądem zmiennym o mocy nie większej niż 43 kW. Czas ładowania Renault Zoe jest uzależniony od mocy zapewnianej przez stację ładowania. Ładowanie może więc trwać od około 1 do nawet 20 godzin (przy podłączeniu do gniazdka domowego, o parametrach 230V / 10 A). Stacje ładowania w Siedlcach zapewniają możliwości ładowania samochodów w czasie nie dłuższym niż 4 godziny.

Postępowanie będzie uzależnione od tego, czy samochód (w międzyczasie) został wypożyczony przez innego użytkownika czy też nie.

Jeżeli nie: należy zarezerwować samochód i wykonać pozostałe czynności związane z wypożyczeniem. Po zabraniu rzeczy pozostawionych w pojeździe należy zakończyć wypożyczenie.

Jeżeli samochód został wypożyczony przez innego użytkownika, można skontaktować się infolinią, pod numerem: 22 344 55 66. Możliwość odzyskania pozostawionych przedmiotów będzie uzależniona od życzliwości i uczciwości kolejnej / kolejnych osób wypożyczających pojazd.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy wprowadzony adres e-mail i hasło są poprawne. Jeżeli dane logowania są poprawne należy zawnioskować w aplikacji o zmianę hasła.

Samochody nie zostały wyposażone w ładowarki urządzeń elektronicznych. Ładowanie urządzenia będzie możliwe tylko wówczas, gdy użytkownik będzie posiadał własny kabel umożliwiający podłączenie do portu USB lub własną ładowarkę samochodową.

W oknie logowania do aplikacji należy nacisnąć przycisk „Zapomniałem/-am hasła”. Następnie użytkownik zostanie poproszony o podanie adresu e-mail, po czym na wskazany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z instrukcjami jak ustawić nowe hasło.

Sklep Google App Store
pgemobility_site